Ateliér

konzultace

Studie stavby je architektonický návrh, který zahrnuje zároveň požadavky investora a vizi architekta. Je to podrobně rozpracovaný koncept návrhu, který se na základě konzultací s investorem vyvíjí až do výsledného funkčního celku. V této fázi návrh řeší zejména hlavní architektonické prvky, dispoziční uspořádání, hmotové řešení a materiály konstrukcí a povrchů. Studie zároveň dává investorovi možnost vidět, prezentovat či zrekapitulovat svůj záměr.

studie

vizualizace

dokumentace

technický dozor

realizace


O ateliéru

Ateliér byl založen v roce 2011 a od té doby se zabývá zpracováním studií a projektů všech stupňů jak obytných staveb, polyfunkčních či sportovních objektů. Zkušenosti máme také s rekonstrukcemi, půdními vestavbami, areály nemocničních zařízení apod. Naším hlavním cílem je vysoká úroveň poskytovaných služeb a to včetně formální stránky věci. Konstruktivní komunikace s investory i se všemi spolupracovníky je pro nás samozřejmostí a považujeme ji za základ dobrého výsledku společné práce. To je zřejmě také důvod, proč se k nám zákazníci s důvěrou vracejí. Projekty řešíme individuálním a často netradičním způsobem.

Reference

rodinné domy
Round Icons

Graphic Design

Round Icons

Graphic Design

Round Icons

Graphic Design

Round Icons

Graphic Design

Round Icons

Graphic Design

Round Icons

Graphic Design

Round Icons

Graphic Design

interiéry
Round Icons

Graphic Design

Round Icons

Graphic Design

Round Icons

Graphic Design

Round Icons

Graphic Design

veřejné budovy
Round Icons

Graphic Design

Round Icons

Graphic Design

Round Icons

Graphic Design

Round Icons

Graphic Design

Kontakty

vedoucí architekt
photo-alt
Ing. arch. Antonín Jurica
+420 721 820 800 antonin.jurica@gmail.com
architekti a inženýři
photo-alt
Ing. arch. Petr Bokota
+420 775 991 991 petr.bokota@gmail.com
photo-alt
Ing. Vojtěch Hrach
+420 721 322 266 hrassek@gmail.com
photo-alt
Vít Jurica
+420 606 498 130 vitekjurica@gmail.com
photo-alt
Ing.arch Jan Bek
+420 603 332 182 janbek.arch@gmail.com
ateliér
photo-alt
Ateliér Ostrov
Staré námestí 53 363 01 Ostrov (Karlovy Vary)
photo-alt
Ateliér Praha
Antala Staška 1859/34 140 00 Praha - Krč

Kontaktujte nás

Neváhejte se na nás obrátit...

Média