Atelier

consultation

Studie stavby je architektonický návrh, který zahrnuje zároveň požadavky investora a vizi architekta. Je to podrobně rozpracovaný koncept návrhu, který se na základě konzultací s investorem vyvíjí až do výsledného funkčního celku. V této fázi návrh řeší zejména hlavní architektonické prvky, dispoziční uspořádání, hmotové řešení a materiály konstrukcí a povrchů. Studie zároveň dává investorovi možnost vidět, prezentovat či zrekapitulovat svůj záměr.

study

visualization

documentation

technical supervision

realization


About atelier

Ateliér byl založen v roce 2011 a od té doby se zabývá zpracováním studií a projektů všech stupňů jak obytných staveb, polyfunkčních či sportovních objektů. Zkušenosti máme také s rekonstrukcemi, půdními vestavbami, areály nemocničních zařízení apod. Naším hlavním cílem je vysoká úroveň poskytovaných služeb a to včetně formální stránky věci. Konstruktivní komunikace s investory i se všemi spolupracovníky je pro nás samozřejmostí a považujeme ji za základ dobrého výsledku společné práce. To je zřejmě také důvod, proč se k nám zákazníci s důvěrou vracejí. Projekty řešíme individuálním a často netradičním způsobem.

Portfolio

family houses
Round Icons

Graphic Design

Round Icons

Graphic Design

Round Icons

Graphic Design

Round Icons

Graphic Design

Round Icons

Graphic Design

Round Icons

Graphic Design

Round Icons

Graphic Design

interiors
Round Icons

Graphic Design

Round Icons

Graphic Design

Round Icons

Graphic Design

Round Icons

Graphic Design

public buildings
Round Icons

Graphic Design

Round Icons

Graphic Design

Round Icons

Graphic Design

Round Icons

Graphic Design

Contact

lead architect
photo-alt
Ing. arch. Antonín Jurica
+420 721 820 800 antonin.jurica@gmail.com
architects and engineers
photo-alt
Ing. arch. Petr Bokota
+420 775 991 991 petr.bokota@gmail.com
photo-alt
Ing. Vojtěch Hrach
+420 721 322 266 hrassek@gmail.com
photo-alt
Vít Jurica
+420 606 498 130 vitekjurica@gmail.com
photo-alt
Ing.arch Jan Bek
+420 603 332 182 janbek.arch@gmail.com
atelier
photo-alt
Ateliér Ostrov
Staré námestí 53 363 01 Ostrov (Karlovy Vary)
photo-alt
Ateliér Praha
Antala Staška 1859/34 140 00 Praha - Krč

Contact us

Do not hesitate to contact us...

Media